VANLIGA FRÅGOR

Det är bra att veta att: du kan hitta svaren på de vanligaste frågorna om våra produkter i Vanliga frågor. Välj vilken typ av produkt du är intresserad av.

Den tekniska säkerheten för CONCORD ISOFIX-BASE INTENSE-plattformen har förbättrats.

Därför ber CONCORD alla sina kunder som äger en CONCORD ISOFIX-BASE INTENSE att ta kontakt med sin CONCORD-säljare för att göra en gratis kontroll av sin ISOFIX-BASE, och vid behov uppdatera den.
Godkända bältesstolar/bälteskuddar och bilbarnstolar ska användas för säkerheten i bilar för barn under 12 år eller upp till 150 cm längd.
Det finns totalt 4 grupper av bilbarnstolar som är indelade efter bestämda kroppsstorlekar. Babyskydd placeras bakåtvända och används för barn som väger upp till 13 kg (Grupp 0+). Tack vare detta system kan små barn fästas säkert i bilen, och därför ska sätet bytas så snart barnets huvud når ovanför kanten eller väger 13 kg.

Grupp I inkluderar säkerhetssystem för barn som väger 9 till 18 kg (till ca 4 år).

Dessa stolar kan bältas fast i bilen med hjälp av bilbälte eller Isofix-systemet, och barnet fästs med sele som finns i stolen.

Selen ska sitta så tätt som möjligt mot barnets kropp, för att därmed förhindra överbelastning på grund av en s.k. intern krock. Bilbarnstolen ska fästas så stadigt som möjligt i bilen.

I allmänhet kan barn resa i olika positioner i dessa stolar, antingen sittande eller bakåtlutade.

Grupp II och III (vikt från 15 till 36 kg, från ca 3 till 12 år) inkluderar framför allt upphöjda bältesstolar/-kuddar med ett ryggstöd eller nackstöd. Med detta system hålls barnet på plats med det vanliga trepunktsbältet. Därför måste man kontrollera att säkerhetsbältet alltid går mitt över barnets axel, och att barnet inte lutar sig mot bältet om det somnar. Om barnet rör sig ska axelremmen alltid vara ansluten till bilbältets automatiska bältesrullare. Dessa system är endast användbara för barn över ca 4 år. Bältesstolarna/-kuddarna ska ha urtag där höftremmen ska passera, och på så vis förhindra att den glider upp över magen vid en olycka.
Testresultat är en hjälp när du ska köpa en bilbarnstol. Eftersom inte alla bilbarnstolar passar alla bilar, kan de vara lämpligt att göra en provmontering med stolen och barnet i bilen. För system som monteras bakåtvända (t.ex. babyskydd) måste du kontrollera att bilbältet är tillräckligt långt. Vi rekommenderar att du utför testet i en specialbutik eftersom ett funktionsfel kan få allvarliga konsekvenser på systemets säkerhet. Under alla förhållanden måste bilbarnstolen vara godkänd enligt det nya europeiska ECE-reglementet ECE 44/04 eller åtminstone enligt ECE 44/03.
Begagnade bilbarnstolar kan utan problem användas igen, om du kontrollerar att de inte råkat ut för några skador och att du har bruksanvisningen och kvalitetsstämpeln. Stolens struktur och själva stolen (ta av skyddet) får inte uppvisa tecken på slitage, deformering eller sönderbrytning. Inte heller får remmarna uppvisa tecken på slitage eller vara uppenbart nötta eller ha fransiga kanter. Dessa bilbarnstolar kan även ha fel eller skador som inte syns. Där är det inte tillrådligt att köpa begagnade bilbarnstolar.

En begagnad bilbarnstol måste alltid vara godkänd enligt det europeiska ECE-reglementet 44/03 eller det nyligen införda ECE R 44/04 (för att kontrollera detta, ska det finnas en orange testetikett med ett nummer som börjar på 03... eller 04...) och som utan problem måste ha klarat testkriterierna för den tidigare versionen ECE R 44/02. Rekommendation: Köp bara begagnade bilbarnstolar från personer som du känner, eftersom det är lättare att ta reda på den verkliga användningen och eventuella felanvändningen.

Från den 8 april 2008 är det i Tyskland inte längre tillåtet att använda begagnade bilbarnstolar som inte godkänts enligt det europeiska ECE-reglementet ECE R 44/03 eller ECE R 44/04. Bilbarnstolar med äldre godkännanden får inte längre användas efter detta datum
I princip är baksätet den säkraste platsen för barn. Framförallt bör du välja mitten eller vänstra sidan av baksätet, så att du kan sätta in och ta ut barnet ur bilen från trottoarsidan. För bilar med krockkuddar är det viktigt att följa rekommendationer och varningar i biltillverkarens bruksanvisningar, eftersom det är stora skillnader.
I allmänhet ska bakåtvända bilbarnstolar inte användas i framsätet på bilar med krockkudde vid passagerarplatsen. En krockkudde kan knuffa till babyskyddet och kan därmed t.o.m. orsaka att barnet dör.

Bilbarnstolar som är framåtvända kan i de flesta fall fästas i det främre passagerarsätet, men i detta fallet måste passagerarsätet dras så långt bak som möjligt. Vissa biltillverkare tillåter emellertid inte att man använder bilbarnstolar i det främre passagerarsätet, för att förhindra att barnets säkerhet äventyras med krockkudden. Därför måste du alltid följa varningarna och bilens bruksanvisning när du monterar bilbarnstolar.

ADAC (den tyska bilägarorganisationen) rekommenderar att man använder bilens baskäte för att ge barnen större säkerhet. Endast i undantagfall ska du överväga att använda det främre passagerarsätet för barn (t.ex. för att hålla uppsikt över spädbarn när du är ensam i bilen). Då är de viktigt att koppla ifrån passagerarplatsens krockkudde.

Om bilen har sidokrockkuddar måste du kontrollera att barnet inte lutar huvudet mot platsen för krockkudden när det sover. För att förhindra detta har bilbarnstolarna lägen som lämpar sig för att sova eller extrakuddar. Du måste även kontrollera att det inte finns föremål som kläder, leksaker osv. i utrymmet mellan bilbarnstolen och krockkuddeskyddet.
I princip måste du kontrollera vikten på bilbarnstolens kvalitetsstämpel. Det är emellertid viktigt att barnets huvud får stöd av stolen, ocn det får aldrig vara ovanför. För babyskydd är det mycket viktigt att man följer dessa kriterier, eftersom spädbarn inte bör åka i framåtvända bilbarnstolar för tidigt. Utrymmet för barnets fötter är av sekundär betydelse här.
Säkerhetsbältets lås har tillverkats så att vem som helst som ska rädda passagerarna vid en olycka ska kunna få ut barnet snabbt, det vill säga knappen som låser upp bältet har markerats med klarrött, och kraften för att få upp det får inte överstiga det maiximala värde som angetts. Detta i sin tur innebär att barnet kan låsa upp bältet själv. Därför måste du förklara för barnet att bilen bara rör sig när säkerhetsbältet är låst. Du behöver kanske upprepa "budskapet" vid flera tillfällen. Barnet måste lära sig att man inte får låsa upp säkerhetsbältet, även om bilen står stilla.
På vintern har barn ofta tjocka jackor och hängslebyxor när de ska sättas fast i sina bilbarnstolar.

Därför finns det en risk att säkerhetsbältet inte dras åt tillräckligt runt kroppen, och det finns en risk för att den blir för löst och faller av. Det är framför allt en stor risk att barnet kan få allvarliga skador vid en olycka om axelremmen glider av eller höftremmen flyttar upp på magen.

Därför rekommenderar ADAC (den tyska bilägarorganisationen) att du tar av barnets tjocka jacka när det är möjligt, och att du lägger en filt eller jacka över dem när de satts fast, medan bilen är kall. Under alla förhållanden måste säkerhetsbältet dras åt efter barnets kropp så mycket som möjligt.
Följ anvisningarna för fläckar i bruksanvisningen för varje bilbarnstol. Överdragen utsätts för naturligt slitage och nötning beroende på hur mycket de används, och de bör bytas emellanåt.

Kom ihåg att överdraget är en viktig del för att strukturen ska godkännas. Därför måste du alltid använda ett originalöverdrag. Originalöverdrag och tillbehör för CONCORD bilbarnstolar kan köpas från specialbutiker.
Efter en olycka ska bilbarnstolen bytas ut i sin helhet eller skickas till tillvekaren tillsammans med en olycksfallsrapport, för att få den kontrollerad.
Bruksanvisningarna finns att hämta från www.concord.de. Om du inte kan hitta den bruksanvisning som du behöver, kontakta oss via kontaktformuläret
Om du behöver reservdelar till din bilbarnstol kan du beställa dem från en specialistbutik och visa upp inköpskvittot. Om stolen behöver repareras, kommer specialistbutikens säljare att skicka stolen till tillverkaren.
Garantiperioden börjar gälla när stolen köps. Garantins varaktighet beror på landets lagstadgade garantiperiod för slutandvändaren (i Tyskland: 24 månader).
Denna typ av europeisk säkerhetsstandard för respektive bilbarnstol känner man igen på det 8-siffriga godkännandenumret på den orange etiketten. Detta nummer börjar med den europeiska säkerhetsstandardens ändringsfas (03.., 04..). Om godkännandenumret börjar på 03.. betyder det att det är en bilbarnstol som godkänts enligt reglemente R 44/03. Om det börjar på 04.., har den godkänts enligt R 44/04. I båda fallen, och om den är i gott skicka, kan stolen fortfarande användas efter 08/04/2008.
Axelremmens höjd justeras automatiskt med höjden på nackstödet. De kan inte ställas in var för sig.
Reverso har testats med Q0- till Q3-dockor (från nyfödd upp till 105 cm längd).
Reverso har godkänts upp till 33 kg (stol + barn) vilket betyder ca 10,5 kg stol, högst 22,5 kg barn.
Reverso har godkänts enligt I- SIZE-standard.
Av säkerhetsskäl får det inte vara för lätt att ändra ryggstödets läge. Eftersom kundnöjdheten är väldigt viktig för oss, har vi vidarebefordrat informationen till vår tekniska produktutvecklingsavdelning, för att se om det går att göra förbättringar.
Detta är inget problem så länge den inte är röd längre. Försäkra dig om att du hör klickljuden under installationen.
Produktkvalitet är mycket viktigt för Concord, så därför har vi vidarebefordrat informationen till vår kvalitetskontrollavdelning. Vi kan försäkra dig om att de identifierade bristerna inte påverkar stolens säkerhet.
REVERSO kan ha ett visst avstånd till bilsätet beroende på stolens lutningsläge. På REVERSO går kraftöverföringen via ISOFIX-fästet, stödbenet och fotstödet. När monteringen gjorts enligt bruksanvisningen, och alla indikationer visar grönt, är stolen absolut säker. Om du känner dig osäker, be butiken där du köpte stolen om hjälp att kontrollera att installationen har gjorts rätt.
Under årens lopp har våra kunder skickat fotografier som visar de mest absurda lägen på stolen. Som vuxna har vi ibland svårt att förstå att det som är bekvämt för oss inte är lika bekvämt för ett barn, eftersom deras känslighet skiljer sig avsevärt från vår.
Rent generellt kan barnets huvud inta olika lägen: lutat bakåt, åt någon sida eller framåt. Det är dock mer sällsynt att barnet har huvudet framåtlutat. I regel tar det bara några veckor/månader för barnet att ändra ställning på egen hand.
Naturligtvis kan en sådan vana även bero på andra faktorer, som stolens geometri och styvhet, och för att man ska känna sig tryggare, rekommenderar vi att man kontrollerar installationen av stolen igen och justerar den så att den är så plan som möjligt.

REVERSO är ungefär lika stel som andra bilbarnstolar. I vår testbil uppmättes stolsvinklar på mellan 52° och 62°, och i samma bil kunde stolarna justeras till mellan 54° och 63°.

Vi kan inte ge något råd utan det är biltillverkarens instruktioner som ska följas.
Om det inträffar en olycka trycks barnet i den bakåtvända stolen mot sätet, och ramen tar emot den kraftigaste belastningen. Men i en framåtvänd stol trycks barnet mot bältessystemet, så detta system måste kunna tåla kraften som produceras. Eftersom vår REVERSO, i likhet med CONCORD AIR, används från nyfödda spädbarn, har vi valt en smalare sele för att det ska vara bekämare för det nyfödda barnet. För längre barn har vi lagt till axelkuddar. Det är inte någon nackdel för barnet att använda en smal sele, vilket har visat sig vid flera krocktester.
Till skillnad från framåtvända stolar, är systemet med 3-punktsbälte alldeles tillräckligt här. Om det inträffar en olycka trycks barnet i den bakåtvända stolen mot sätet, och ramen tar emot den kraftigaste belastningen. Men i en framåtvänd stol trycks barnet mot bältessystemet, så detta system måste kunna tåla kraften som produceras. Systemet med 3-punktsbälte är också mycket lättare att hantera och mycket bekvämare för barnet.
Insatsen för nyfödda har utformats för spädbarn upp till ca 60 cm, medan insatsen för små barn har utformats för att användas under övergången mellan baby- och småbarnsåldern, och är därför avsedd för barn som är ca 60 till 80 cm.
Det är en fördel att sitta bakåtvänd, eftersom man vid en olycka (framifrån och bakifrån) pressas mot stolen och därmed skyddas optimalt. Säkerhetsbältet har en mindre viktig säkerhetsfunktion än när barnet sitter framåtriktat. Höjden på spännet hindrar också barnet från att glida ur bältessystemet, vilket skulle leda till en större risk för skador.
Det är inte något problem. Barn föredrar faktiskt att ha benen uppdragna och skyddade under resan De flesta tror att det är bekvämare än när de sitter "rätt". Detta beteende påverkar inte säkerheten för REVERSO.
Bakåtvända stolar gör det möjligt för barnet att fokusera längre på landskapet. Beroende på barnets lutningsläge, kan det se ut genom bakrutan och få en bättre utsikt.
Reverso har stora ventilationsöppningar på hela ryggdelen, vilket gör att fukt och värme leds bort från barnet.
Vi rekommenderar att du använder sökverktyget på vår webbplats för att hitta en återförsäljare i närheten av där du bor.

http://sv.concord.es/reseller-search/
Våra ryggkuddar LUNA har utvecklats speciellt för säkerhetsstolarna.
Dessa kuddar ger stöd åt barnets nacke och huvud, så att barnet kan sova helt avspänt under resan.
Om du vill använda REVERSO-modellen i en bil som inte är certifierad för “i-Size”, rekommenderar vi att du kontrollerar att bilen finns i bilförteckningen på vår webbplats.
http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/23160322_cfl_reverso_internet.pdf
Skulle bilen inte finnas i listan betyder det inte automatiskt att stolen inte passar. Med tanke på hur många bilmodeller som finns, finns det möjlighet att det finns några som ännu inte testats.
Vi rekommenderar att man i så fall vänder sig till [email protected]
Tack för din fråga. REVERSO/ REVERSO.PLUS har certifierats i enlighet med standard ECE-R129 (i-Size). Denna certifiering tillåter endast att stolen fästs med säkerhetsbältena om det rör sig om babyskydden.
Därför får REVERSO/ REVERSO.PLUS bara användas i bilar med Isofix-fästen.

cfl_reverso
Nej. Varken REVERSO eller REVERSO.PLUS är certifierade för att användas på flyg.
Tack för din fråga. Denna ändring har ingen betydelse för den tekniska säkerheten. Efter den kommersiella lanseringen av REVERSO, frågade våra kunder allt oftare varför bältena var så smala. Dessutom har några av våra återförsäljare bett oss att göra bältena bredare. Concord utvecklar produkterna för sina kunder och försöker alltid låta informationen från kunderna återspeglas i tillverkningen av våra produkter.
I detta fall påverkar modifikationen inte säkerheten, och då kan vi gärna göra som kunderna vill ha det.
Tack för din fråga. Naturligtvis kan ditt barn inte åka i bilen utan att sitta fastspänd. I detta fall rekommenderar vi att du genast stannar bilen på en säker plats, knäpper på bältet igen och uppmanar barnet att inte göra så. Det finns alltid en möjlighet att ett uppfinningsrikt, fingerfärdigt eller starkt barn kan knäppa upp säkerhetsbältets spänne. Dessvärre kan man av juridiska skäl inte tillverka ett bälte som är helt slutet. Spännets placering, knappens färg och kraften som behövs för att öppna det har specificerats i relevanta europeiska standarder. Vid en eventuell olycka måste den eller de personer som hjälper de olycksdrabbade genast kunna veta hur de ska ta ut stolen, utan att veta någonting om din stol.
2015 blev REVERSO.PLUS godkänd av Plus Test, ett test som är oberoende och internationellt erkänt, och som organiseras av VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Provet, som endast är utformat för bakåtvända bilbarnstolar, mäter kraften som dockornas huvud och nacke utsätts för vid en frontalkollision.
REVERSO modifierades i enlighet med dessa test, och REVERSO.PLUS utvecklades.
REVERSO Stiftung Warentest 11/2015: Testresultat: BRA (1,7)
REVERSO Stiftung Warentest 06/2016: Testresultat: BRA (1,7)
REVERSO.PLUS Test PLUS, Sverige 12/2015: Godkänd
REVERSO.PLUS Stiftung Warentest 06/2016: Testresultat: BRA (1,8)

När man tittar på testresultaten för REVERSO och REVERSO.PLUS, frågar man sig varför REVERSO.PLUS fick ett lite lägre omdöme av Stiftung Warentest än samma test för REVERSO.
Eftersom REVERSO.PLUS är den senast utvecklade produkten, förväntade man sig att resultatens skulle vara bättre än för den föregående modellen.
 
I detta avseende vill vi förklara några saker: 

REVERSO utformades för att bli godkänd i Sveriges PLUS TEST.
I detta test kontrollerar man bilen vid en olycka, och grundar sig på därför på strängare kriterier och lägre gränsvärden för sin bedömning av kraften som barnets huvud och nacke utsätts för, än vad som görs i vårt land, av t.ex. ADAC och AMTC. 
Därför är Sveriges PLUS TEST speciellt intressanta för oss, eftersom dessa krocktest mäter kraften som dockornas nackar klarar av vid en frontalkrock.
REVERSO.PLUS-modellen godkändes i detta PLUS TEST i Sverige i december 2015. 
REVERSO-modellen har ett “balansverktyg” i stolarnas bakdel, som är avsett att göra det lättare att ställa in ett optimalt läge på stolen. Dessvärre har det med tiden visat sig att “balansverktyget” främst har lett till att skapa osäkerhet, istället för att underlätta hanteringen. Efter åtskilliga säkerhetsprov, beslöt företaget att man kunde ta bort detta hjälpmedel. Slutligen har det visat sig att borttagningen har gjort att stolen nu kan placeras i ett planare läge än vad "balansverktyget" från början tillät, vilket klart gör det bekvämare för våra kunder. Därför kan vårt företag nu erbjuda våra kunder ett planare lutningsläge för barnen och en enklare montering i bilen. 
REVERSO angav tydligt hur stolen skulle ställas in med “balansverktyget”. REVERSO.PLUS däremot, anger inte denna procedur. Därför kunde inställningen utföras efter kundernas önskemål i provet hos Stiftung Warentest. Krocktestresultaten visade något lägre resultat än för den föregående modellen, vilket har inneburit att bedömningen blev sämre.  Det bör påpekas att värdena alltid varierar beroende på bilen och inställningen av stolen, men även under testförhållanden som är till synes lika och utförs på samma anläggning, är det mycket osannolikt att det ger exakt samma testresultat vid två olika tillfällen.
Tack för din fråga. Enligt råd från oberoende experter rekommenderar vi att man spänner säkerhetsbältet så mycket det går, och då har barnet maximalt skydd. Om barnet klarar av att aktivera mittreglaget på egen hand, rekommenderar vi att du genast stannar bilen på en säker plats, spänner fast säkerhetsbältet och förklarar för barnet att det inte får göra så. Det finns alltid en möjlighet att barn som är speciellt uppfinningsrikt, fingerfärdigt eller starkt kan aktivera mittreglaget. Dessvärre måste placeringen av detta reglage alltid ta användarvänligheten och åtkomligheten till barnet vid användning varje dag i beaktande.
Bruksanvisningen finns på vår webbplats under den aktuella produkten.
Om REVERSO är rätt installerad, dvs. alla indikatorer är gröna, kan man fortsätta med att justera tryckinställningen med det s.k. “balansverktyget”. Till syvende och sist beror det alltid på bilen i fråga, om REVERSO är mer upprätt eller plan när den monterats, och därför rekommenderar vi alltid att man före köpet gör en provmontering i bilen, tillsammans med barnet.
Var speciellt uppmärksam på att stödbenet inte lossnar från golvet, eftersom kraftöverföringen sker direkt via detta stöd. Om det finns kontakt med golvet, kan man i allmänhet bortse från varningen från “balansverktyget”.
Kontrollera till sist alla andra indikatorer igen. Om de fortfarande lyser grönt, betyder det att stolen är säkert och rätt installerad.
Vi rekommenderar att ni kontrollerar säkerhetsbältets bana för att se att barnet fortfarande sitter bra i REVERSO-stolen.
Ibland kan det hända att överkroppen på ett barn växer snabbare än underkroppen eller tvärtom. I denna övergångsperiod är barnet fortfarande inte så stort, men trots det kanske inte passar optimalt för REVERSO-stolens storlek, och bör därför ha en annan i närmast större storlek.
Man måste förstå att stolarna för barn alltid görs efter angivna standardmått, som dessvärre inte alltid motsvarar verkligheten till fullo.

För att kontrollera att bältena rör sig optimalt, rekommenderar vi att man tittar på följande bild:Om du ändå känner dig osäker, kan du alltid skicka fotografier till vår kundtjänst: [email protected] för att verifiera problemet.
Ja, men enbart från produktserie 2016/2017. Om du behöver hjälp med installationen av tidigare modeller, rekommenderar vi att du vänder dig till vår kundtjänst: [email protected]
Normalt innebär förändringarna i det nya årets serie nya färger och designelement på produkten. Ibland görs små tekniska justeringar.
Hur barnets huvud är placerat beror i nästan alla babyskydd i stor utsträckning på formen på bilsätet. Kontrollera att fotstödet är på lägsta läget och att alla anslutningar fortfarande visar grönt. Ibland hjälper det att montera babyskyddet på ett annat säte i bilen. I allmänhet rekommenderar vi att produkten provmontering i den egna bilen, hos en godkänd butik, innan man köper produkten.
Nej tyvärr inte. Varje bas har specialutformats för en bilbarnstol, för att skydda barnets säkerhet så mycket som möjligt. När vi designar en stol med en bas försöker vi alltid att använda en bas som redan finns, men för det mesta går det inte, eftersom det skulle äventyra barnets säkerhet.
Ja. Eftersom man kan använda AIR med eller utan basen, så är det många användare som först bara köper babyskyddet, och därefter ISOFIX BASE.
AIR, och nästan alla våra produkter, har utvecklats i Tyskland och har godkänts enligt tyska kvalitetsstandarder. Men produktionen sker i Kina, i likhet med nästa alla andra tillverkare.
Concord AIR kan användas med bärhandtaget i upprättstående läge eller läggas ner. I bruksanvisningen rekommenderar vi att man lägger handtaget, eftersom barnet är bättre skyddat vid en kollision. För alla andra olycksfallstyper (framifrån eller bak/sida) spelar handtagets läge ingen roll.
Det finns dessvärre inga riktlinjer för storlek eller ålder för detta. Beslutet baseras på selens läge. Utgångspunkten för axelremmen ska i princip vara horisontell. Du kan se en bild i bruksanvisningen. Insatsen ska hindra babyn från att glida för mycket i stolen, och kan tas bort när du själv tycker att det känns rätt.
AIR.SAFE granskades av STIWA i juni 2014, och fick betyget TILLFREDSTÄLLANDE (1,6).
Sedan detta test har inte de tekniska egenskaperna för babyskyddet ändrats, så därför gäller testresultaten.
Ja. De insatta delarna kan också tvättas, under förutsättning att du är försiktig med temperaturen på vattnet.
Babyskyddet AIR är inte godkänt för flygning. Det är bara vår babybilstol Ion som är godkänd för detta.
Chassierna på Concord bilbarnstolar har utformats så att de kan användas med olika produkter. Ibland kan det betyda att en produkt rör sig mer än någon annan. Försäkra dig om att babyskyddet är rätt monterat och inte faller. När det är rätt monterat ska denna instabilitet inte vara något problem. Är du osäker, kontrollera att det är rätt installerad hos din lokala återförsäljare.
Våra produkter utsätts allmänt för regelbundna inspektioner för att upptäcka eventuellt giftiga ämnen.
Inspektionerna görs i enlighet med gällande lagar och regleringar, för att kunna garantera att produkterna inte innehåller någon giftig substans. Att de inte innehåller sådana substanser bekräftas av Stiftung Warentest (Tyska kvalitetskontrollinstitutet) och av ADAC 2014.
Babyskyddet av modellen AIR väger något mindre än modellen INTENSE. I övrigt kan båda babyskydden användas av nyfödda till barn som väger 13 kg.
Babyskyddet INTENSE väger 4,8 kg
Babyskyddet AIR väger 2,9 kg
CONCORD-produkterna behöver inte någon separat adapter för att användas i kombination. Modellen AIR kan kopplas direkt på alla sittvagnar från CONCORD. Om du har för avsikt att använda AIR på en annan sittvagn ska du använda CLIP.
Dessvärre går det inte. På grund av sina skiftande former har alla våra produkter olika fodral, och därför kan inte CONCORD-modellernas fodral bytas ut mot varandra.
Babyskyddet AIR kan fästas i bilen “på egen hand” utan Isofix-basen med trepunktsbältet. Airfix-basen kan bara fästas med Isofix. Läs även bruksanvisningen: http://de.concord.es/produkte/driving/kindersitze/air-safe/
Dessvärre inte. Det går inte med ULTIMAX, eftersom denna produkt inte utformats för att användas med bilens säkerhetsbälten.
ULTIMAX.3 är en optimerad version av ULTIMAX.2 när det gäller hantering och uppförande i händelse av en kollision. Den nya ULTIMAX.3-stolen har nu fyra lägen, vid körning i bakåtvänt läge, och ISOFIX-indikatorer som är lättare att se. Några mindre ändringar av geometrin har också gjorts.
Garantitiden startar vid köpet av CONCORD-produkten. Varaktigheten motsvarar också den lagstadgade garantitiden enligt den tillämpliga lagstiftningen i slutanvändarens land
Du hittar säkert en lokal återförsäljare i närheten av där du bor med hjälp av sökverktyget för att hitta återförsäljare på vår webbplats http://sv.concord.es/reseller-search/
Om du saknar bruksanvisningen kan du hämta den från vår webbplats.
Nej, det finns det inte, och säkerhetsbältena är en viktig del av den tekniska säkerheten, och det krävs därför nytt godkännande för att ändra längden på bältena.
Dessvärre går det inte. ISOFIX-basen bidrar starkt till produktens säkerhet, och ska därför ställas in perfekt efter produkten och åldern på barnet som ska använda den.
Dessvärre beror lutningsläget på ULTIMAX.2 i stor utsträckning på bilens geometri, och anpassas därmed ibland till mer upprätt eller stelt läge. Därför är det alltid tillrådligt att be en återförsäljare att göra en provmontering före köpet.
Den tekniska utvecklingsavdelningen har redan funderat över problemet, och därför kommer nästa generation av ULTIMAX.3 att ha en inbyggd justering av det bakåtvända sitt-/lutningsläget under körning.
ABSORBER XT är godkänd i enlighet med reglemente ECE R44/04, som gäller bilbarnstolar grupp 1.
Detta betyder att bilbarnstolen klarar en vikt på 9 till 18 kg (ungefär från 9 månader till 4 år).
ABSORBER XT har en halvuniversell certifiering.
Fordonen som är godkänd visas i bilförteckningen (bilbarnstolar som är fordonsspecifikt anpassbara): http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/85carfittinglist_absorber.pdf
Transformer kan användas för barn upp till 12 år och 150 cm längd.
Lagstiftningen bygger på några föreskrivna åtgärder som anpassas till så många barn som möjligt.
Ryggstöden kan ställas in mellan 63 och 82 cm, vilket gör att barn som är högst 150 cm långa kan sitta säkert och bekvämt.
När det inte går att ställa in höjden med tryckfjädern, kan det vara nödvändigt att applicera tryck för att den ska aktiveras igen. Då är det enklast att trycka på överdelen på TRANSFORMER, och då bör tryckfjädern komma igång och fungera utan problem igen. Om det inte fungerar, kontakta vår kundtjänst [email protected]
Ja, TRANSFORMER är godkänd för en universal och semiuniversal användning, och kan därför användas med eller utan TWINFIX. När det gäller säkerheten, så är testresultaten jämförbara.
Titta i bilförteckningen (bilbarnstolar som är anpassade för respektive bil) när du ska använda TWINFIX för de åldrar som anges i grupp II/III.
TWINFIX-fästet till TRANSFORMER är bara en extra säkerhetsåtgärd för att inte glida, men ersätter inte fastsättningen i bilen. Som framgår av bruksanvisningen, ska TRANSFORMER alltid transporteras fastsatt i bilen.
Överdraget kan tas av och tvättas när som helst genom att följa tvättinstruktionerna på etiketten. Det går inte att köpa nya ersättningsöverdrag. Om överdraget är skadat, kontakta vår kundtjänst [email protected]
Krockkuddarna testas och godkänns för att varje enskild bilbarnstol, och därför kan man inte sinsemellan dem eller köpa dem separat. Tänk på att det inte är tillåtet att använda bilbarnstolen med någon annan krockkudde än den som tillhör stolen.
Den viktigaste skillnaden är att modellerna Transformer X-Bag, T och XT är godkända för barn mellan 3 och 12 år eller som väger mellan 15 och 36 kg (stolar i grupperna II och III), medan de två modellerna Transformer PRO och Transformer XT PRO är godkända för barn mellan 9 månader och 12 år eller som väger mellan 9 och 36 kg (stolar i grupperna I/ II/ III).
Mellan de enskilda modellerna i varje grupp finns andra skillnader i utrustningen.
Se följande översiktstabell:
Båda modellerna har ett TWINFIX-system för att enkelt kunna fästa bilbarnstolen i bilens Isofix-fastsättningspunkter. Observera att CONCORDs TWINFIX-system inte är jämförbart med Isofix-systemet. Systemet bidrar till säkerheten och håller stolen på plats, men ersätter inte fastsättningen av stolen, vare sig det finns ett barn i den eller inte.
Nej, det går inte eftersom TRANSFORMER är godkänd med TWINFIX-systemet. För att använda ISOFIX-systemet ska stolen ha ett nytt godkännande.
Ja, det finns hjälpmedel för TRANSFORMER XT och XT PRO.
Dessa hjälpmedel medföljer tillbehören till båda modellerna. På modeller med flexibelt TWINFIX-system brukar inte hjälpmedlen behövas. Ja, och om du trots allt har problem, ber vi dig att kontakta vår kundtjänst [email protected]
När det gäller tillbehören finns det ingen bestämd åldersgräns. Den enda avgörande aspekten är storleken på barnets huvud. Remmen på Poncho är justerbar och kan användas av barn upp till ca 4 års ålder.
På den specialiserade marknaden för babyprodukter finns det numera ett stort utbud av barnvagnar. En allmän översikt över s.k. "specialitetskoncept" kan vara praktiskt när det gäller att välja:

Sportiga barnvagnar: här ingår alla barnvagnar som används för att främst transportera barnet sittande, här ingår sittvagnar/sulkier, ligg-/kombivagnar, för att gå och handla eller för joggingturen.

Sittvagn/sulky används så fort barnet kan sitta upp (från ca 6 månader upp till 3 år/15 kg). Kombinerat med en korg, babyskydd eller en gungstol, kan de även användas för spädbarn.

Ligg-/kombivagnar: dessa används bara för spädbarn och nyfödda upp till ca 9 månader. Det är svårt att hitta en klassisk barnvagn eftersom de inte kan användas särskilt länge. Kombivagnarna däremot, erbjuder möjligheten att byta sammansättningen, så att barnet kan placeras sittande bakåtvänd. Om liggvagnen har en vändbar skjutstång, kan den placeras i båda ändarna. Kombivagnar kan användas för spädbarn upp till ca 3 år. Kombinerat med en korg, babyskydd eller en gungstol, kan de även användas för spädbarn.
Inköp: de utmärker sig för att vara lätthanterliga och stabila. Om man shoppar i stadsmiljö är de bekväma för både föräldrar och barn (från ca 9 månader till 3 år/15 kg).
Jogging: den här vagnen passar för sportiga och aktiva föräldrar. Tack vare sina tre hjul kan de köras i terrängen, och de är tysta när färdas snabbt på asfalt i stadsmiljö.
Spädbarn och små barn tillbringar ganska mycket tid i sina ligg- och sittvagnar/sulkier. Därför måste korgen var så bekvämt som möjligt och tillräckligt stor så att barnet kan röra sig och leka i den, och de ska ha en stödjande yta och vadderad insida. Vagnen ska ha en bra upphängning och stabilt ryggstöd, den ska vara justerbar så att barnet kan färdas sittande eller liggande, och den ska ha ett ordentligt fotstöd och rymlig interiör. Föräldrarna måste se till att vagnen har en höjdjusterbar skjutstång, så att det kan anpassas efter de vuxna som använder den. Den perfekta höjden har du när underarmarna är horisontella när du håller i skjutstångent. Framhjulen ska vara svängbara så att det blir lättare att hantera vagnen. Det är också praktiskt med en korg att transportera saker i. Om föräldrarna måste lyfta in vagnen på bussen med barnet i, är det bra om vagnen är tillverkad av aluminium, eftersom det gör den lättare. Och en vagn måste vara liten och kompakt när den fälls ihop för att passa i bagageutrymmet. Överdrag som snabbt kan tas av och är tvättbara gör dem mycket lättare att göra rena.
Det är mycket viktigt att barnvagnar uppfyller säkerhetskriterierna. När du köper en barnvagn ska du kontrollera att den är godkänd enligt reglemente DIN EN 1888, som är den standard som fastställer de tekniska säkerhetskraven och testprocedurerna för barnvagnar.

En barnvagn får aldrig tippa. En fyrhjulig barnvagn med större bredd mellan axlarna ger större stabilitet. Barnvagnen ska även vara försedd med ett säkerhetssystem som hindrar den från att fällas ihop av misstag. Barnet ska sitta säkert med en handtagsbåge och ett system med sele.
Anvisningarna för montering och användning av CONCORD-barnvagnar hittar du i bruksanvisningen.
CONCORD sittvagnar/sulkier kan användas av barn över 6 månader eller snarare, för barn som kan sitta på egen hand, tills de väger 15 kg. Om du vill använda den för barn under 6 månader, kan du hitta liggdelar eller babyskydd i listan över tillbehör som passar på CONCORD sittvagnar.
Om du behöver reservdelar till din vagn, kan du beställa den från en specialistbutik. Om vagnen behöver repareras, kommer specialistbutikens säljare att skicka den till tillverkaren.
Listan över tillbehör visar att alla ståbrädorna kan monteras på CONCORD-vagnarna.
Nej, CONCORD-vagnarna är inte anpassade för jogging.
Garantiperioden börjar gälla när stolen köps. Garantins varaktighet beror på landets lagstadgade garantiperiod för slutandvändaren (i Tyskland: 24 månader).
Bruksanvisningarna finns att hämta från www.concord.de. Om du inte kan hitta den bruksanvisning som du behöver, kontakta oss via kontaktformuläret
Följ anvisningarna för fläckar i bruksanvisningen för varje produkt och på överdragets skötselrådsetikett.
Vi vill råda dig att läsa bruksanvisningen.
Har du ingen bruksanvisning till hands, kan du läsa den på vår webbplats:
http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/manual_wanderer_150810_de_internet.pdf
Försäkra dig om att du provat alla möjligheter att förlänga. Det gör du genom att även dra ut den vadderade delen av säkerhetsbältet, för att försäkra dig om att du inte har missat någon justeringsmekanism. Om du ändå upplever att säkerhetsbältet är för kort, uppmanar vi dig att skicka några fotografier till [email protected] där det går att se bältessystemet utan den vadderade delen (med eller utan barnet).
Bältessystemet har utformats för att användas för nyfödda barn och upp till 15 kg.
Naturligtvis uppfyller WANDERER de viktigaste gällande säkerhetsnormen. Dessutom har ett ackrediterat testinstitut utfört säkerhetstester i enlighet med det gällande EU-direktivet (DIN EN 1888:2012), varför säkerheten garanteras fullt ut. GS-symbolen är en tillvalstjänst som erbjuds av TÜV (tysk certifieringsorganisation), men är inte obligatorisk. Wanderer saknar GS-symbol.
CONCORD använder en PROFIX-adapter för alla sina produkter, vilket garanterar att alla tillbehör kan användas till alla CONCORDs sittvagnsmodeller.
Tillbehören är emellertid specialdesignade för respektive modell, och kan inte bytas ut mot varandra.
I bruksanvisningen visas en allmän representation som används för olika sittvagnstillämpningar, och därför visar alla möjliga varianter.
Modellen WANDERER har ingen vadderad grendel, och därför handlar det inte om något leveransfel. Hittills har vi inte fått någon information från vår kunder om att denna del skulle behövas. Om du är av annan uppfattning i frågan, tar vi tacksamt emot dina synpunkter.
Tack för informationen. Av tekniska och säkerhetsskäl måste säkerhetsbältets lås öppnas med lite kraft. Därmed försöker lagstiftningen förhindra att barnet lossar säkerhetsbältena oavsiktligt, vilket skulle medföra en risk för skador. Detta till trots, eftersom vi sätter stort värde på att våra kunder är nöjda, vidarebefordrar vi dina synpunkter till den tekniska utvecklingsavdelningen för att förbättra enhetens funktion.
Tack för informationen. Av tekniska och säkerhetsskäl måste man dessvärre aktivera parkeringsbromsarna med ett hårt tryck. Om man använder bromsarna med en aktivering som är för lätt, kan de aktiveras oavsiktligt och därmed utgöra en fara för barnet. Detta till trots, eftersom vi sätter stort värde på att våra kunder är nöjda, vidarebefordrar vi dina synpunkter till den tekniska utvecklingsavdelningen för att förbättra enhetens funktion.
Eftersom upplevelsen av vad som är hårt/mjukt är väldigt personligt, finns överdraget SNUGGLE.
Detta tillbehör kan användas till alla bilbarnstolar.
Dessvärre kan man inte köpa chassin separat. Om det är skadat, ber vi dig att vända dig till vår kundtjänst [email protected]
Sitsens bredd: 31,0 cm – Ryggstödets höjd: 41,0 cm – Sitsens djup: 27,0 cm
Varken chassit eller babysittern kan köpas separat. Däremot finns andra tillbehör som SLEEPER 2.0 och SCOUT att köpa separat, och du hittar dem på: http://de.concord.es/produkte/moving/
Ja, CONCORD har två produkter i sin serie som kan köpas separat, och som har specialutformats för CONCORDs sittvagnar: HUG och COCOON. Dessa produkter hittar du på: http://de.concord.es/produkte/moving/accessories/
Ja, vår parasoll SUNSHINE kan köpas separat.
Med NEO följer ett regnskydd som standardutrustning. Om regnskyddet uppvisar några skador kan du vända dig till din återförsäljare eller direkt till CONCORD ([email protected]).
CONCORD använder en PROFIX-adapter för alla sina produkter, vilket garanterar att alla tillbehör kan användas till alla CONCORDs sittvagnsmodeller.
Tillbehören till sittvagnarna är emellertid specialdesignade för respektive modell, och kan inte bytas ut mot varandra.
Försäkra dig om att du provat alla möjligheter att förlänga. Det gör du genom att även dra ut den vadderade delen av säkerhetsbältet, för att försäkra dig om att du inte har missat någon justeringsmekanism. Om du ändå upplever att säkerhetsbältet är för kort, uppmanar vi dig att skicka några fotografier till [email protected], där det går att se bältessystemet utan den vadderade delen (med eller utan barnet).
QUIX är utformad för barn över 6 månader, och den klarar barn som väger upp till 15 kg. Titta i bruksanvisningen för mer information.
Sitsens bredd: 31,0 cm – Ryggens höjd: 51,0 cm – Sitsens djup utan benstöd: 20,0 cm – Sitsens djup med benstöd: 36,0 cm
Kontrollera att säkerhetsbältets remmar inte har snurrat sig, eftersom det händer ibland när man fällt ner och fällt upp den nedfällbara huven på SCOUT. Om det inte fungerar ber vi dig att kontakta vår kundtjänst [email protected]
Ja, det stämmer. Med CLIP-adaptern kan du använda den nedfällbara SCOUT-suffletten på andra produkter som inte är från CONCORD, och den har Maxi-Cosi-fästpunkter.
CONCORD-produkterna kan bekvämt användas med varandra utan CLIP-adapter!
Överdraget vid fotdelen, överdraget på insidan och det vadderade överdraget i SCOUT kan tas av och tvättas, genom att följa skötselråden.
Liggytan mäter 72 x 28 cm.
Liggytan är 66 cm lång och 27 cm bred.
CONCORD använder PROFIX-adaptern för alla sina produkter, vilket garanterar att alla tillbehör kan användas till alla CONCORDs barnvagnsmodeller.
SLIDER kan användas med NEO från och med serien 2015/ 16.
SLIDER är anpassbar på modeller från och med serien 2012/ 13.
Om det gäller äldre modeller, går det dessvärre inte att använda ståbrädan SLIDER.
Nej, SLIDER passar inte för WANDERER. SLIDER har utvecklats speciellt för NEO, och därför kan den inte anpassas till andra sittvagnar. Det finns inom den närmaste framtiden heller inga planer på någon liknande produkt för övriga sittvagnar
Vikten har ingen betydelse för att använda SNUG. SNUG är en mjuk korg som kan användas när babyn INTE kan sitta på egen hand. SNUG kan även användas som en påse till fötterna i liggvagnen (upp till 15 kg).
CLIP har designats för att MaxiCosi ska kunna användas tillsammans med andra fabrikat.
Den har testats och godkänts för användning tillsammans med följande modeller:

Mamas & Papas Sola
Mamas & Papas Urbo
Teutonia Mistral
Hartan Racer GT
Bugaboo (alla)

Den kan självfallet anpassas till andra produkter, men den har bara godkänts för dessa modeller.
Anvisningarna för montering och användning hittar du i bruksanvisningen.
Följ anvisningarna för fläckar i bruksanvisningen för varje produkt och på överdragets skötselrådsetikett.
Om du behöver reservdelar till din barnstol kan du beställa dem från en specialistbutik genom att visa upp inköpskvittot. Om stolen behöver repareras, kommer specialistbutikens säljare att skicka stolen till tillverkaren.
Garantiperioden börjar gälla när stolen köps. Garantins varaktighet beror på landets lagstadgade garantiperiod för slutandvändaren (i Tyskland: 24 månader).
Bruksanvisningarna finns att hämta från www.concord.de. Om du inte kan hitta den bruksanvisning som du behöver, kontakta oss via kontaktformuläret
Concord Rio ska inte användas av barn över 6 månader och/eller som väger mer än 9 kg. Titta i bruksanvisningen för mer information.
WALLABEE kan användas tills barnet väger 18 kg.
Stolen kan användas upp till 36 månaders ålder och en vikt på 15 kg.
Måtten på produkten när den är “öppen” är: L 62 -71 cm x B 51 cm x H 90 – 106 cm.